Hvordan ta kloke valg.

05.04.2024

Har du noen gang tatt valg du har angret på? Valg som fikk store konsekvenser for deg? Valg som var basert på dagsform og følelser? 

Daglig står vi alle ovenfor mange ulike valg, og de aller fleste av oss ønsker å ta kloke valg. Valg som du vil være fornøyd med i morgen, om fem og ti år frem i tid. Valg som er gode for deg, valg som beskytter deg og de rundt deg. Så hvordan tar du kloke valg, og på hvilket grunnlag tar du valgene dine? 

Jeg ønsker å se på kontrasten mellom det å ta valg basert på PRINSIPPER, og valg basert på PREFERANSER
VALG BSERT PÅ PRINSIPPER. 

Prinsipper en en moralsk regel basert på Guds ord som guider og veileder vår oppførsel. Det er overbevisninger som vi baserer vårt trossystem på. Vi har alle overbevisninger og en tro, og for deg som er troende så er basisen for hva du tror på, Guds ord, og det danner også grunnlaget for de avgjørelsene du tar og måten du lever livet ditt på. Når du har valgt at du vil leve etter bibelske prinsipper,  har du valgt en vei, og en retning for livet ditt. Du vet hva du lever etter, og valg er ikke basert på dagsform eller følelser, men på sannheten du bygger livet ditt på. 

Ta f.eks noe så enkelt som løgn. Bibelen er klar og tydelig på dette, løgn er synd, det er urett og du skal ikke lyve, det står til og med i de ti bud. Når du har dette som et prinsipp, at du skal snakke sant, så har du allerede før du kommer opp i ulike situasjoner, bestemt deg for at løgn ikke er et alternativ for deg. Du vil dermed handle deretter. 

Prinsipper beskytter deg, det gjør deg sterk og det gjør deg også tydelig. Det gir deg en retning, en guide, en veiledning for hvordan du lever livet ditt. Du trenger ikke å vurdere hver enkelt situasjon du kommer opp i, eller ta hensyn til følelsene dine akkurat den dagen, fordi du lever etter prinsipper. Dette vil gi deg en mye større grad av kontroll i ditt eget liv, det gir deg styrke og det gjør deg også tydelig ovenfor andre på hvor du står. Det skaper tillit og forutsigbarhet. Det er dermed ikke sagt at det er lett. For mange vil det å leve etter prinsipper gjøre at man blir både kritisert og latterliggjort. Men vit dette, at verden søker etter stabilitet, i en verden hvor alt endrer seg hele tiden og i et tempo som er raskere enn noen gang, er mange på søken etter noe som står fast når alt stormer rundt deg. Mange leter etter sannhet, og det finnes en sannhet. Jesus har sagt at han er sannheten veien og livet.  En person som er rotfestet i bibelens prinsipper, som lever for noe større en seg selv, nemlig Gud, og som har Jesus som sin frelser, er også for mange en trygg og stabil person som skaper tillit blant andre.  

Tenk selv igjennom dette, lever du etter prinsipper i dag, hvor godt grunnfestet er du i dem? Er du et vitnesbyrd for andre igjennom troen din? 

 


VALG BASERT PÅ PREFERANSER. 

Preferanser er avgjørelser basert på hva du liker, ikke liker og ulike begjær du har. La meg gi deg et eksempel på en person som operer på preferanser ( og jeg har selv vært der) :  "Du våkner opp en morgen og tenker at dette en en kjip dag. Du ringer til jobben og sier du er syk, til tross for at du ikke er det, men du vil bare være hjemme og slappe av.  Preferansen sier at du lyver, fordi det gir deg det du vil ha i  dag, og det er en fri dag. Preferanser sier at du tar valg basert på omstendigheter, følelser, begjær, og du velger det som på en eller annen måte profittere deg, fordi det er det beste der og da. Valg basert på preferanser gjør deg vinglete og du har en følelse av at du er "over alt", avhengig av omstendighetene og situasjonen. Problemet med dette er at det er både farlig og destruktivt for deg. Ikke minst vil det å oppdra barn på denne måten være skadelig for barna dine og gjør at de lære å leve på en måte som er uten beskyttelse og styrke.


Se for deg at du kjører på en vei. På veien er det en midtlinje som deler veibanene. Du vet at når du holder deg på din side av veien og følger linjen, så er du trygg. Plutselig er det natt og det er mørkt, du ser ikke lenger midtlinjen, du er overalt på veien og vet ikke hva som kommer til å treffe deg. Du har ikke en linje som guider deg. En som lever etter preferanser er som denne bilen som kjører på veien uten midtlinje. Prinsippene er der for å holde deg trygg, og gi deg en retning som er god for deg, og du trenger den for å guide deg til rett sted. EGEN ERFARING: 

Jeg har selv levd  etter både preferanser og prinsipper. Jeg vet derfor også at det å leve etter preferanser er både utmattende, utrygt og destruktivt. Det gir ingen kontroll og ingen stabilitet. Det kan gi midlertid lykke, men aldri glede som varer. Jeg hadde mye dårlig samvittighet nettopp fordi jeg hadde et uklart moralsk kompass som gjorde at jeg satte meg selv i mange situasjoner hvor jeg tok dårlige valg. Ikke bare for meg selv, men også for de rundt meg. Etter at jeg ble født på ny, endret dette seg. Jeg begynte å leve på en helt annen måte, nemlig etter prinsipper, Guds prinsipper. Prinsipper som egentlig lå der, som jeg hadde blitt lært, men som på veien hadde blitt uklare. Når man lever på en slik måte så ga det meg mer overskudd og energi, jeg hadde ren samvittighet, jeg ble mer trygg på hvem jeg selv var i Gud, og hva jeg stod for. Detter er en prosess, og for deg som er på samme sted som det jeg var, så kan jeg si, at jo mer kunnskap du får og jo mer du vokser i troen din, jo lettere blir det også å ta valg basert på prinsipper. Et viktig prinsipp for meg har vært å ikke gjengjelde ondt med ondt, men å overvinne det onde med det gode. For meg personlig har det blant annet vært å ikke svare tilbake når man blir uriktig anklaget , det har betydd å ikke snakke stygt om noen som har såret meg, og det har betydd å gjøre godt mot personer som har gjort meg vondt. Det krever tro på at Gud er suveren, at han er allmektig, og at du overlater konsekvensene til han. Min del, er å gjøre det som er rett. Når det er sagt så er ikke det noe du vil greie på egen hånd, men den dagen jeg ble født på ny, fikk jeg også Den Hellige Ånd. En av åndens gaver er selvkontroll og med det har du også Guds kraft til å kunne handle rett, selv i svært krevende situasjoner. Jeg vet at det er ikke i min egen kraft at jeg greier å ta kloke valg, men fordi jeg har Guds kraft i meg. 


Spørsmål til refleksjon: 

Jeg anbefaler deg å skrive ned svarene på disse spørsmålene, slik at du tydelig ser hvor det er utfordrende for deg, evt at du blir mer bevisst. 

På hvilket grunnlagt tar du valg i dag? preferanser eller prinsipper? 

Hvor bevisst er  grunnlaget for valgene dine? 

Ønsker du å ta valg på et annet grunnlag? 

Har valgene du har tatt frem til nå ført deg på riktig vei? 


Du er velkommen til å ta kontakt med meg for veiledning og bevisstgjøring rundt måten valg styrer livet ditt på.