Hvordan lever du er sterkt liv som tåler motgang.  

24.06.2023

24 Prinsipper for å leve et sterkt liv som tåler motgang. 


Hva gjør du når du stormer i livet treffer deg? Hvor stødig er du til å tåle motgang i gang i livet og la de gjøre deg bedre? Hva slags grunnlag har du til å møte utfordringer på riktig måte? 

Kanskje er du en av de heldige som fikk en trygg og god oppvekst, og lærte både hvordan man tilgir, setter grenser, du fikk god opplæring i hvordan forvalter penger, og du hadde kanskje gode rolle modeller, både en mor og en far som elsket deg. Eller kanskje er du en av de som ikke hadde noen å se opp til, og måtte finne egne strategier på hvordan du skal løse livet, og kanskje gjorde dette at du utviklet måter å håndtere livet på som ikke var heldig for deg, som heller ødela mer enn de gjorde godt.

Jeg har som de fleste andre møtte mange utfordringer, og de siste årene har jeg vært lidenskapelig opptatt av å BRUKE TROEN min i ALT jeg møter i livet. Jeg forsøkte i mange år å løse utfordringer selv, men gang på gang så jeg at jeg kom til kort. Etter jeg ble født på ny, og begynte å tilegne meg mer og mer kunnskap om bibelen, innså jeg at 
Gud tillater både prøvelser og