Power vs Force

-Sunn veiledning for livet-


Hjertelig velkommen til min nettside. Jeg er så takknemlig og glad for at du har funnet veien hit!

Denne nettsiden handler om TRO og hvordan du skal BRUKE troen din, rent praktisk i livet ditt. 

Er du som jeg var, så har du en tro, men du vet bare ikke hvordan du skal bruke den. Den bare "er der", mer som en tanke, en overbevisning om noe, eller som en historie du har blitt fortalt, men den utgjør ikke noe forskjell i livet ditt?  Kanskje er du sint fordi du føler den holder deg tilbake, og du har kanskje dårlig samvittighet fordi du ikke greier å leve etter troen din. Da er du akkurat som jeg var, og jeg forstår denne frustrasjonen så alt for godt!  Jeg var ikke noe godt eksempel på en såkalt kristn person, og jeg tviler på at noen fikk lyst å tro på Gud ved å se på mitt liv den gangen. Mange ganger opplevde jeg at troen min var mer i veien, enn at den var til noe glede for meg. Jeg visste ikke bedre, og jeg hadde heller ikke lært ( eller skjønt) noe mer enn det. Jeg møtte motgang på motgang,  var frustrert, lei meg og fortvilet.  Jeg kunne ikke forstå at det eneste jeg skulle glede meg til var å dø, slik at jeg forhåpentligvis fikk komme til himmelen en dag, det måtte jo være noe mer enn det ved denne troen min. Og ganske riktig, det var det!

Jeg hadde vært i en veldig krevende periode i livet mitt hvor alt så veldig håpløst ut, og jeg trodde vel på det tidspunktet at jeg aldri kom til å bli ordentlig glad igjen. Men så, når du tror at alt håp er ute, da er det bare en vei, og det er OPPOVER!  Gud grep tak i meg, løftet meg opp og jeg ble fylt med Den Hellige ÅND, og jeg kjente (rent fysisk), at jeg ble fylt med Guds kraft i hele meg. Det var en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme. Jeg forstod ikke det der og da, at det var det som skjedde, med jeg ble da født på ny.  Hvis jeg skal beskrive opplevelsen, så var det som å bli skylt opp på land av en enorm kraftfull bølge som plasserte meg på land, og ALT endret seg!.  Jeg fikk Guds Ånd i meg, og forholdet mitt til Gud, til troen min, og livet mitt endret seg fullstendig. 

2. korinterbrev 5. 17. 

"Om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt"

Det å bli født på ny er akkurat hva Gud sier det er, det er en ny begynnelse. Det var slik jeg også opplevd det. Jeg fikk en ny start. Når du blir født på ny, så er det ikke bare det at all synd blir tilgitt, men du får altså Den Hellige Ånd som er i deg. Du lever i en kropp, du har en sjel ( vilje, følelser og sinnet sitt), og du er ånd. Det er Ånden som blir ny, du har ikke lengre verdens Ånd, men Guds Ånd, og det er DEN som gir deg kraft. Det er derfor man bruker som "at Gud lever igjennom meg". Når man ikke har blitt født på ny, å gir ikke det noen mening, og jeg skjønte heller ikke selv hva det betydde, men jeg vil lære deg det her inne. Du har en ny ånd og en ny natur. Det at vi får Den Hellige Ånd, er gaven som Gud gir oss, en gratis gave.  Og du har sikker hørt om åndens frukter, glede, kjærlighet, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvkontroll ( gal. 5.22). Dette er noe som kommer og vokser jo mer du vokser i troen din. Men alt dette har jeg en egen undervisning på.  Det er først når du bli født på ny at Gud virkelig kan begynne sin vilje igjennom deg. Det er DA du begynner å VIRKE.  


2.kor.1.3-5" Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst! 4. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. 5. For om vi har rikelig del i Kristi lidelser, får vi ved Kristus også rikelig trøst.

Hvordan kan du fortelle andre om Gud hvis du ikke har sett han virke i livet ditt, og du ikke har brukt troen din? Dette er noe va det jeg brenner for å formidle til andre som hadde det som jeg hadde. Motgang er en av måtene vi lærer om vår egen tro, og hvem Gud er, men det er forskjell på å gå igjennom motgang uten Gud og med Gud. Jeg har møtt masse motgang når jeg ikke hadde et personlig forhold til Gud, og kunne ikke si at det utgjorde noen forskjell. Og jeg har møtt enda mer motgang etter jeg ble født på ny, og det er først i denne motgangen hvor jeg har brukt troen min aktivt, og sett hvordan Gud virker i livet mitt igjennom prøvelser, at jeg kan si til andre at JO, troen virker!


Jeg  har opplevd Gud som en beskytter, som et skjold og et vern for meg når jeg har blitt utsatt for urettferdighet og anklager. Jeg har opplevd han som en som trøster, en som holder meg oppe og gir meg styrke. En som kjemper mine kamper og en som gir meg glede og kjærlighet og fred, en som er rettferdig.  Når vi blir kristne og ønsker å leve for Gud, så er vi representanter for Gud. Han bruker oss mennesker til å gjennomføre sin gode plan på Jorden. For meg var dette helt rart å forstå før jeg ble født på ny, men når du først forstå det, vil det endre livet ditt, det vil endre tankene dine og måten du lever på, og det er også derfor man kan si at man kan glede seg i prøvelser, noe som for meg hørtes helt merkelig ut før. Men nå vet jeg at Gud virker i livet mitt i de tidene jeg møter motgang. 

Jakob 1. 2- 4. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. 3 For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. 4 Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel.

Du kommer til et punkt hvor du faktisk vil at troen din skal bli prøvet, fordi du vil kunne si til andre at "det funket". 

Når jeg ført begynte å bruke troen min, fikk jeg åpenbaring etter åpenbaring, og det er slik vi vokser i troen vår. Derfor vil jeg at dette skal gi deg et håp, til deg som har en "sovende tro", og som ikke opplever at du kommer videre i troen din, og ikke vet hvordan du skal gjøre det. Jeg vil du skal ta de utfordringene du står i i dag, og begynne å bruke troen din i dem. Du har en stor fordel, fordi du har Gud. For de som ikke har Gud er de overlatt til seg selv, og da er det ikke håp. Jeg vet at Gud vil løfte seg ut, og jeg vil lære deg og undervise deg om ulike tema som er så aktuelle for de fleste av oss. Du vil bli overrasket over hvor lett det er. 

Da jeg ble født på ny, ga Gud meg en oppgave, og det var å lese og tilegne meg så mye kunnskap om Bibelen jeg kunne, for at jeg skulle lære og veilede andre til å bruke troen sin. Og det har jeg gjort og gjør fortsatt hver dag. Fordi dette er min oppgave og det Gud ga meg til å dele med andre. Hadde du sagt til meg for fem år siden at jeg skulle sitte å studere bibelen, hadde jeg aldri trodd deg. Jeg var både utålmodig og har dysleksi, men Gud har likevel valgt å bruke med til dette og jeg fikk en helt enrom dragning mot å lese. Detter er Gud, fordi dette er ikke noe jeg gjør av meg selv, derfor ærer jeg Gud med det jeg gjør. 

Jeg vet at for deg som enda ikke har opplevd Gud slik og for deg som ikke er troende så høres dette rart ut, men jeg har bedt for nettopp deg, at dersom du leser videre her, så vil Gud åpenbare seg for deg også, så vær så snill å les videre:) 

Gud har sagt at du som troende skal være lys og salt for andre mennesker. Når andre vet du er troende, skal det være noe ved deg og ved livet ditt som gjør at de blir nysgjerrige. Lys skinner og salt gjør deg tørst. Så la meg få lov å gjøre deg tørst:) 

Ta troen din til en nytt nivå, der du faktisk bruker den, sånn at du kan få et liv hvor du kjenner en hvile og en glede selv når ting stormer rundt deg, lær deg hvordan du håndtere livets utfordringer på Gud sin måte, fordi det er den eneste måten du har en garanti for at det vil bli bra.  Opplev at Gud virker i livet ditt, i omstendighetene rundt deg, og du vil oppleve både spenning og utfordring. Jeg trodde ikke det var mulig, men det er det. Har du vært troende i mange år, men opplever at du står fast, eller om du ønsker å lære mer om Gud, så heng med meg videre, og la meg få lov å veilede deg. Jeg kan garantere deg, at du vil få et helt nytt liv. 

Min største frykt og den løgnen jeg trodde aller mest på før jeg ble født på ny, var at dersom jeg ble "ordentlig kristn" så kom livet mitt til å bli ekstremt kjedelig, og det gjorde meg redd. Jeg hadde noen stereotyper jeg så for meg som en "typisk kristn person", og var livredd for å ende opp sånn. ( Dette er ulempen når du har vært på litt for mange bedehus og egentlig ikke sett noe ekte glede i de som er der.) Jeg var og er en spenningssøker, men før jeg ble troende,  jeg søkte på helt feil steder. Det var først etter jeg ble født på ny at den spenningen jeg søkte etter ble tilfredsstilt. Nå har jeg spenning hver eneste dag, og DETTE er det livet jeg lengtet etter. 

ADVARSEL: Når du bestemmer deg for å ta troen din til et nytt nivå, så kan jeg garantere deg motgang og prøvelser. Hvis du ikke var klar over det, så er Djevelen ekte, og han begynner å jobbe for fult mot deg, for å dra deg unna Guds vilje. Men frykt ikke, som Gud sier!. Jeg har også undervisning om dette, og vil lære deg de beste strategiene på hvordan du kan overvinne Djevelen. Du vil oppleve en frihet du ikke trodde var mulig, og husk: Sannheten setter deg fri!. Så vær klar til å bryte løs av løgner som Djevelen har tukler deg inn i, og ta på deg Guds fulle rustning, slik at du kan begynne å leve livet ditt. Vi lever ikke bare for å en dag dø, men Gud vil vi skal ha det bra her på jorda også. Det var jo derfor han skapte den. Dette ble også en ny sannhet for meg. Det er lov å ha det bra her, og vi skal ha det bra her, fordi det er Guds vilje!. 


"Kjære Gud, jeg ber for hver enkelt som er inne på denne nettsiden. Jeg ber om at de vil oppleve ditt nærvær, at du drar dem inntil deg og gjør dem nysgjerrig på deg. Fyll dem med din Hellige Ånd og la de oppleve at troen i seg blir levende og virksom. Jeg ber om at du veileder dem til riktige undervisning og at du åpenbarer deg for dem. Lær dem hva tro handler om, og hvem du er. Dette ber jeg om i Jesus sitt navn. Amen".